• English (UK)
slajd 1
slajd 2
slajd 3

O nas

ENVIPA to spółka, którą tworzy zespół doświadczonych specjalistów z Polski i Wielkiej Brytanii w zakresie projektów Waste to Energy. Zajmujemy się consultingiem z zakresu przygotowania oraz realizacji inwestycji w nowoczesne zakłady termicznego przetwarzania odpadów.

Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami, posiadającymi wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w rozwijaniu przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Jesteśmy gotowi współpracować przy przedsięwzięciach prywatnych, jak również w formule PPP (Przedsięwzięcia Publiczno-Prywatne). Poprzez zakres swojej działalności ENVIPA sp. z o.o. wychodzi naprzeciw  dyrektywom unijnym jak również regulacjom prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska.

Projekty przez nas prowadzone z jednej strony stanowią rozwiązanie rosnących problemów związanych z utylizacją odpadów, a z drugiej dostarczają produkty dla przemysłu i lokalnych społeczności (m.in. gaz syntezowy, energia elektryczna i cieplna, materiały budowlane).

W 2010 roku w Polsce zostało wytworzonych ogółem 9184 tysięcy ton odpadów komunalnych, z czego 7369 tysięcy ton zostało zdeponowanych na składowiskach odpadów, a zaledwie 1815 tysięcy ton poddano unieszkodliwianiu. 

Zgodnie z unijnymi dyrektywami w 2014 roku udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do odpadów wytworzonych ma wynosić nie więcej niż 60%. 

W Europie utylizacja termiczna odpadów jest zaawansowana i dalej się rozwija. Odpady spala się w ilościach: Luksemburg – 70%, Szwajcaria – 78%, Szwecja – 45%, Belgia – 33%, Dania – 65%, Francja – 37%, równie dużo spala się także w Niemczech, Holandii, Norwegii, Austrii i we Włoszech. W  Polsce termicznie utylizuje się tylko 102 tysiące ton odpadów z 9184 tysięcy ton.

Aby Polsce udało się wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej niezbędne będzie wybudowanie zakładów termicznego przetwarzania odpadów. Nasze doświadczenie, znajomość procedur i prawa z zakresu gospodarki odpadami są gwarancją powodzenia na wszystkich etapach rozwoju inwestycji. 

 

Aktualności

25.05.2012 Kara dla Polski
Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału UE o nałożenie na Polskę kary w wysokości 67,3 tys. euro dziennie za brak wdrożenia unijnych przepisów...
więcej
25.05.2012 Opóźnione inwestycje
Jeszcze dwa lata temu polskie miasta chciały wydać ponad 6 mld zł na budowę 12 spalarniodpadów. Rok temu na liście inwestycji dofinansowanych z funduszy...
więcej
25.05.2012 Wsparcie dla projektów
W Polsce odzyskujemy tylko 20% odpadów, a składujemy 80%. Odpady spala tylko zakład na warszawskim Targówku – 40 tys. ton rocznie. Na przystosowanie...
więcej